Varhaiskasvatus ja koulutus

pallomeriVarhaiskasvatuksen ja peruskoulun sisällön ja koulupolkujen kehittäminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe: panostamalla koulu- ja opiskeluvalmiuksien kehittämiseen koko ikäluokassa kaupungin kattavasti, mahdollistamme tulevien sukupolvien osaamisen ja ennen kaikkea luomme vähemmän eriarvoisuutta kaupungin eri alueiden kesken. Olen käynnistänyt keskustelun kieltenopetuksen varhentamisesta ja kielikylpypäiväkotien toteuttamisesta nykyistä huomattavasti laajemmin ja muillakin kuin ruotsin kielellä. Kieltenopetuksessa keskeistä olisi hyödyntää lapsen herkkyysjakso kielten oppimiseen mahdollisimman varhain – tällöin oppi tulee lähes itsestään ja kielitaitoa tulevaisuudessa entistä enemmän tarvitaan. Ja kysyntää näille palveluille on.

Tällä hetkellä Helsingin kielikylpypäiväkodit ovat pääosin yksityisiä ja palvelu ei kohtaa kansalaisia tasapuolisesti mm. eri kaupunginosissa johtuen esimerkiksi sopivien tilojen puuttumisesta (erimerkiksi Viikissä ei ole tarpeeksi suuria ja pihan mahdollistavia liiketiloja). Yhtenä ratkaisuna toimisi kiertävien kielisuihkujen ja toisaalta vakinaisten kielikylpypäiväkotien toteuttaminen myös kaupungin päiväkodeissa niillä alueilla, jonne ei synny yksityistä tarjontaa. Samalla tulee toki varmistaa koulupolut ja kieltenopetuksen jatkuminen ensimmäisestä luokasta alkaen. Tein tästä tematiikasta myös puoluekokousaloitteen kesäkuussa 2016 ja asia on jo Kokoomuksen hallitusohjelmassa. Lisäksi Viikissä olemme käynnistäneet kielikahvilan, jonka aktiivien kanssa etsimme keinoja lisätä kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa ja iltapäiväkerhoissa tällä alueella.

Varhaiskasvatuksessa ja muutenkin on sisältöjen kehittäminen keskeistä – puitteet ja mitoitukset ovat toki oleellisia, mutta uskon sisältöjä kehittämällä pystyvämme nostamaan kouluvalmiuksia ja samalla kehittämään lasten osaamista eri alueilla. Sisältöjen osalta ei kielten ohella niinkään ole merkityksellistä mitä opetetaan vaan kunhan opetetaan. Nykytilanteessa usein sisältöihin ei arjen työssä ehditä panostamaan – lisäksi lastentarhanopettajien krooninen vaje ei ole systeemille kunniaksi. Näihin teemoihin meillä riittää panostettavaa tulevaisuudessakin.

Kouluasteilla erityisesti sisältöpainotettujen luokkien vähentyminen on hälyttävää. Taideluokat (musiikki- ja kuvataide) ja liikuntapainotteiset luokat antavat usein ryhmätyöhön, esiintymiseen ja yhdessä tekemiseen sellaisia valmiuksia, joissa globaalilla tasolla kulttuuriperintömme takia jäämme jälkeen. Luonnontieteet sinällään ovat tärkeitä substanssiosaamisen tason parantamiseksi, mutta samalla tulisi huolehtia, että kansakunnassamme ja erityisesti Helsingissä riittää ulospäinsuuntautuneita, esiintymiskykyisiä ja yhteistoimintaan kykeneviä innokkaita opiskelijoita. Tähän esim. taidepainotteiset luokat ovat vastanneet hyvin – sen lisäksi, että huipuista tulee alansa ammattilaisia jo kouluaikoina. Sisältöjen monipuolisuus on tärkeä tavoite – tällä hetkellä tuntitarjonta kapenee, mikä on huolestuttava asia.

Juha Levo Helsinki Kuntavaalit

Juha Levo Helsinki Kuntavaalit

Juha Levo

www.juhalevo.fi 30 ja risat (41), Perheenisä, Yksikönjohtaja IT-alalla, KTM (HKKK / Aalto University) UMO-säätiön hallituksen pj Varhaiskasvatuslautakunnan jäsen, Helsinki Nukketeatteri Sampon hallituksen pj Kokoomuksen puoluevaltuuston jäsen Aiemmin mm. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ja Teknisen palvelun lautakunnan jäsen. Asun tällä hetkellä Viikissä, aiemmin mm. Kruununhaassa, Kalliossa, Kannelmäessä, Vuosaaressa ja Espoossakin. Harrastelijabasisti ja veneilijä sekä siirtolapuutarhan ja palstan viljelijä.